Sandomierz, synagoga – widok od strony nieistniejącej ulicy Berka Joselewicza (równoległej do ul. Żydowskiej), ok. 1930 r.,
Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

 

 

 

 

   
 

Start  |  Szlak zabytków żydowskich  |  Zabytki ruchome  |  Wystawa Nieobecni  |  Katalog  |  Kontakt  |  Dofinansowanie