Zbiór judaików w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu nie jest jednorodny, jest to bardziej zbiór muzealiów znajdujących się w różnych działach merytorycznych, głównie w Dziale Historycznym i Dziale Sztuki. Wspólną cechę prezentowanego zespołu stanowi pochodzenie kulturowe i terytorialne. Najliczniej prezentowane są zbiory rzemiosła artystycznego, reprezentowane przez kolekcję srebrnych balsaminek, czy pamiątka historyczna z okresu II wojny światowej – opaska na ramię z Gwiazdą Dawida. Historia tworzenia się kolekcji w zbiorach Muzeum sięga kilkudziesięciu lat. Część kolekcji pochodzi z zakupów w domach aukcyjnych, darów zasłużonych sandomierzan tj. Jana Pawła Mazurkiewicza, czy Kazimierza Targowskiego. Niezwykle cennymi eksponatami są synagogalia znalezione w wykopach ziemnych podczas prac górniczych stabilizujących fundamenty i piwnice sandomierskich kamienic w latach 60.XX w. i przekazanych do Muzeum przez konserwatora zabytków.
 

 

 

 

 

 

   
 

Start  |  Szlak zabytków żydowskich  |  Zabytki ruchome  |  Wystawa Nieobecni  |  Katalog  |  Kontakt  |  Dofinansowanie