Przy kamienicy Oleśnickich w Sandomierzu. Pinchas Maly, Avraham Szwajcman i Cukerman (nieznanego imienia). Wszyscy zginęli w czasie Holokaustu.

 

 

     

 

     
Neoklasycystyczny kandelabr chanukowy

Miejsce wytworzenia: Warszawa
Czas powstania: okres międzywojenny
Sygnatury, znaki złotnicze: monogramista ,,J.Ch”
(Józef Chyliński) i ,,J.D”, głowa kobiety
Numer inwentarzowy obiektu: MS-37/s
Tworzywo: srebro wybijane i odlewane
Wymiary: wys. 73 cm, szer. ramion 40 cm

Pochodzenie: Znaleziony podczas prac górniczych (stabilizujących fundamenty i piwnice sandomierskich kamienic) w 1968 r. pod

 
Kamienicą Oleśnickich, przekazany do Muzeum przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w 1987 r.
Własność: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

Kandelabr posadowiony na rzucie kwadratu z wysmukłym trzonem i dziewięcioma ramionami odchodzącymi konarowo, dwukrotnie łamany. Szames w ustawieniu prostopadłym do pozostałych ramion. Równolegle
do szamesu znajduje się zawieszony dzbanuszek w kształcie odwróconej tulejki z esowatym uszkiem.

     
 

Start  |  Szlak zabytków żydowskich  |  Zabytki ruchome  |  Wystawa Nieobecni  |  Katalog  |  Kontakt  |  Dofinansowanie