Drugi cmentarz żydowski w Sandomierzu powstał ok. 1830 r., przy obecnej ul. Suchej, po zamknięciu starego cmentarza przy Podwalu. Znajduje się na nim 390 nagrobków. Najstarsze z nich pochodzą z 1846 r. W 1948 r. zbudowano pomnik - lapidarium w kształcie piramidy z zachowanych macew, poświęcony pomordowanym podczas II wojny światowej Żydom z Sandomierza i okolic, zaprojektowany przez Józefa Pietraszewskiego. Inicjatorem budowy był Komitet Żydowski złożony z ocalałych z holokaustu, reprezentowany przez Szmula Wassera.

 

 

 

 

Członkowie żydowskiego stowarzyszenia charytatywnego w Sandomierzu.
Na zdjęciu członkowie stowarzyszenia Ma oz Hittim, odwiedzający grób.

   

 
 

 

Cmentarz żydowski przy ul. Suchej.

 

Cmentarz i spotkanie żałobne za ofiary holokaustu
w 1948 roku w Sandomierzu

 

Fela Werner z Sandomierza, ocalona z Holokaustu, obok nagrobków jej brata Jakowa - Jankla i ich sióstr.
Siostry Ruzia i Frumcia ukrywały się w czasie wojny w domu Polaka.

 

 

 

 


 

   

Ocaleni z Holokaustu zebranych na cmentarzu żydowskim w Sandomierzu.

 

Pomnik, zaprojektowany przez Polaka Józefa Pietraszewskiego
Cmentarz żydowski przy ul. Suchej.

 

 

         

 

 
 
 
 
 Fot. kolorowe: Ewelina Strawa, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

Start  |  Szlak zabytków żydowskich  |  Zabytki ruchome  |  Wystawa Nieobecni  |  Katalog  |  Kontakt  |  Dofinansowanie